Driving in China from Shanghai to Qiandao Lake, Zhejiang Part.3 Qiandao Lake